HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10345
ime MATEŠIĆ, Matija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10345)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen23. 9. 1930.Kamenica /Ogulin/
apsolvirao1954.
diplomirao1955.
umro10. 9. 1993.Požega

 Sin Mate i Marije r. Sertić. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu bili zemljoradnici. Osnovnu je školu završio u Tounju 1941., a gimnaziju u Ogulinu 1950. godine
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1953.-54., a diplomirao 1955. godine.
 Nakon diplomiranja zaposlio se u ŠG "Lika" Gospić, Šumarija Srb u kojoj je od 1.10.1956. do 1.11.1958. bio upraviteljem. Poslije toga premješten je za upravitelja Šumarije Donji Lapac i na tomu mjestu zadržao se do 1.8.1964. kada prelazi na mjesto upravitelja DIK Gospića - pogon Otočac. Dana 1.3.1966. napušta Liku i prelazi u ŠG Požega za upravitelja Šumarije Velika. Na tom je mjestu radio do 1.3.1983., kad prelazi u komercijalu ŠG Požega u Požegi gdje radi u svojstvu stručnog suradnika za prodaju, koju dužnost obnaša sve do 31.12.1991. kad odlazi u mirovinu.
 Nije dugo uživao u zasluženoj mirovini, jer je 10.9.1993. preminuo nakon duge i podmukle bolesti.
 Istakao se na području uzgajanja šuma i otvaranja neprohodnih papučkih šumskih predjela. Iza njega su ostale mnoge pošumljene površine, osobito četinjačama, koje i danas krase zelene krajolike Papuka. Suradnici i prijatelji pamte ga kao vještog organizatora proizvodnje i agilnog predsjednika Šumarskoga društva i voditelja uspješno organiziranih ekskurzija. Svoje znanje nesebično je prenosio na mlađe suradnike. Ostaje u trajnoj uspomeni kao radišan, staložen i nadasve pošten čovjek.

 *** ŠN, S. 368.
 *** In memoriam - Matija Matešić, dipl. inž. šumarstva (1930-1993). Glasilo "HŠ" od 12. IX. 1993., s. 12.
 Maurin, Z.: Matija Matešić, dipl. ing. šumarstva (1930-1993). ŠL 11-12, 1993., s. 581.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MAURIN, Zlatko: MATIJA MATEŠIĆ, dipl. inž. šum., ŠL 11-12/1993, s.581 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM