HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10346
ime MATEZIĆ, Mijo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10346)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen17. 4. 1918.Kutjevo
niže obr.1930.Kutjevo
srednje obr.1938.ZagrebNadbiskupska klasična gimnazija
apsolvirao1942.
diplomirao10. 9. 1943.ŠF Zagreb
karijera1. 2. 1946.Šumarija Kutjevo
1. 7. 1960.ŠG Krndija Našice
djelovao Kutjevo, Strošinci, Lipovac, Našice
umirovljen1. 7. 1983.
umro27. 3. 2007.
dodatne listeautori u bazama HŠD, HŠD četvrtak

 Sin Marka i Mande r. Vranić. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu bili poljodjelci. Osnovnu je školu završio u Kutjevu 1930., a Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu 1938. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1941.-42., a diplomirao 10.9.1943.
 Po završetku studija do kraja rata bio je u Hrvatskom domobranstvu. Kao pripadnik Samovozne škole - Ilica 207, Zagreb prijavio se 18.5.1945. Komandi grada Zagreba.
 Zaposlio se nakon II. svjetskog rata. Najprije bio je volonter u Šumariji Kutjevo (1.8.1945.-31.1.1946.), a zatim pripravnik u istoj šumariji (1.2. do 12.3.1946.) Ubrzo biva postavljen za upravitelja Šumarije Kutjevo (13.3.1946.-21.8.1946.), a zatim je premješten za upravitelja Šumarije Strošinci (22.8.1946.-31.3.1947.) Kratko Je vrijeme zamjenik upravitelja Šumarije "Debrinja" u Moroviću (bivša Šumarija Strošinci), a od 1.7.1947. do 15.5.1949. bio je upravitelj te šumarije, kada je premješten za upravitelja Šumarije Lipovac. Bio je prvi upravitelj nove Šumarije Strošinci 1946. g. i prvi upravitelj Šumarije Lipovac 1949. Na tome mjestu zadržao se do 24.6.1949., kada je premješten na mjesto referenta u Povjereništvo za šumarstvo Oblasnog NO Osijek, gdje se zadržao do 3.9.1950. Nešto dulje zadržao se na mjestu upravitelja Šumarije Našice (4.9.1950.-20.10.1955.). Nakon toga šumarski je inspektor NOK-a Našice (21.10.1955.-30.6.1956.), ali se ubrzo vraća na mjesto upravitelja Šumarije Našice i na tom se mjestu zadržao do 30.6.1960. Te je godine bio suosnivač ŠG "Krndija" Našice i njegov prvi direktor. Godine 1970. bio je suosnivač ŠPP "Slavonska šuma" Vinkovci.
 Pola radnoga vijeka bio je direktor ŠG "Krndija" Našice (1.7.1960.-30.6.1983.)
 Ing. Matezić, kao stipendist FAO, bio je mjesec dana na stručnoj praksi u Italiji (IX.-X. 1960. )
 U dva navrata bio je član Vijeća proizvođača Skupštine općine Našice (1953.-54. i 1963.-64. ) bivšeg NOK-a Našice.
 HŠD dodijelilo mu je 1997. pismeno priznanje i srebrnjak Kralj Tomislav za višegodišnji rad na dobrobit šumarske struke.
 Od 1960. do 1983. bio je predsjednik Šahovskog društva "Slavonac" Našice. Sa suradnicima napisao je povijest toga društva pod naslovom "Šahovsko društvo >Slavonac< Našice 1945-1985. "
 Bavi se i literarnim radom. Ogranak MH u Našicama objavio mu je 1994. g. "Priče bez naslova". Predsjednik je inicijativnog odbora i suosnivač društva "Hrvatski domobran" u Našicama.
 Odlikovan je ordenom rada 1981. godine.

1Matezić, M., 1988: O ZOŠ-u iz lijevog ugla. Š.L. 11-12, s.539 PDF
2Matezić, M., 1997: Prilog raspravi o organizaciji šumarske službe u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.433 PDF
3PRIČE BEZ NASLOVA; HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb 2011. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠN, s. 361.
 Piškorić, O.: Knjige i Časopisi - Mijo Matezić: Priče bez naslova, (prikaz knjige), Našice, 1994. ŠL 7-8/97., s. 439-440.
 *** HŠD 1996., s. 277, 296, 299, 306, 413.
 *** ŠL 1997., s. 322.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM