HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10351
ime M., Marijan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10351)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1991.
diplomirao1992.

član HŠD ogranak
Požega

1993

Ministarstvo poljopr

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Juraja i Nade r. Đurđević. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu je školu završio u Požegi 1981., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1985. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1992. g. iz područja ekonomike Šumarstva. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Pregled i analiza šumarske politike Njemačke, Francuske i Švicarske".
 Od 19.4.1993. do 24.10.1994. radi u UŠ Požega u RJ Mehanizacija i građevinarstvo, a nakon toga u Županiji požesko-slavonskoj postavljen je za šumsko-lovnog inspektora, na kojem mjestu radi i 1997. godine.

 *** ŠL 1-2/95., s. 55.
 *** Šum. škola Karlovac, 1997., s. 100, 105, 131.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM