HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10355
ime MATIJAŠEVIĆ, Marijan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva i književnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10355)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen8. 5. 1910.Aljmaš /Osijek/
apsolvirao1933.
diplomirao11. 10. 1933.
umro8. 6. 1945.Rakov Potok /Zagreb/ Prema nepotpunim podacima, osnovnu školu polazio je u rodnom Aljmašu. Gimnaziju završava u Osijeku, gdje je maturirao 1929. godine.
 Šumarstvo studira na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1932.-33., a diplomirao 11.10.1933. Školovao se uz pomoć Hrvatskog kulturnog društva "Napredak".
 Radni vijek započinje 1933. g. na pilani u Drvaru BiH. Odatle prelazi Šumskoj upravi državnih šuma u Donjem Kosinju na Velebitu, radeći na šumskim radilištima (pilanama) u Kosinju, Štirovači i Jasenku. Godine 1940. premješten je za kotarskoga šumara u Samobor, a 1941. prelazi u diplomatsku službu kao tajnik Poslanstva NDH u Bratislavi (Slovačka). Godine 1943. vraća se u Zagreb, u Ministarstvo šuma i ruda i tu je dočekao kraj rata, ali i svoga života.
 Nove vlasti osudile su ga za "kolaboraciju", proglašen je "narodnim neprijateljem" i u lipnju 1945. biva uhićen i strijeljan u Rakovom Potoku, nedaleko od Zagreba.
 Uz nekoliko stručnih napisa koje je objavio u staleškom glasilu "Šumarski list" (od 1933. ) dipl. ing. Marijan Matijašević ogledao se i u književnom stvaralaštvu, kao pjesnik, novelist i dramatik. Već kao gimnazijalac napisao je pripovijest "Aljmaška gospa". Pjesme, poput "Lirika šestorice" (u suradnji 1930. ), "I licu gnjevnom" (1936. ), "Nemir samoće" (1941. ) objavljivao je u "Hrvatskoj reviji" i drugim časopisima. Za dramu "U brodolomu", koja je 1944. izvedena u HNK u Zagrebu dobio je prestižnu Demetrovu nagradu (1944. ).
 Velika inspiracija u njegovom književnom radu bile su šume i priroda, pa su mu mnoge pjesme posvećene toj problematici. Sve su njegove pjesme i novele objavljene u 22 zbornika, časopisa i novina. Objavio je i dvije zbirke u vlastitoj nakladi.

1Šuma i umjetnost. Šum. list 4, 1933.
2M. Matijašević, 1933: Šuma i umjetnost.. Š.L. 4, s.255 PDF
3Kroz tvornicu celuloze u Drvaru. Osiječki Hrvatski list, br. 24, 1934.
4O pošumljavanju i poljepsavanju alj-moskih cotova. Ibid. br. 90, 1934.
5Obračunavanje ležišta (visine) prizme kod prerade drva na pilanama. Šum. list 10, 1936.
6Ing. M.Matijašević., 1936: Obračunavanje ležišta (visine) prizme kod prerade drva na pilanama.. Š.L. 10, s.532 PDF
7Industrijalizacija i mentalne dispozicije. Šum. list 2, 1939.
8Ing. M. Matijašević, 1939: O industrijalizaciji i mentalitetnim predispozicijama za industrijalizaciju.. Š.L. 3, s.135 PDF
9Gospodarsko-političke mjere za obranu šuma. Šum. list 4, 1940.
10Gospodarsko-političke mjere za obranu šuma. Savremenik, knj. I., br. 11, Bgd 1940.
11Ing. M. Matijašević, 1940: Gospodarsko-političke mjere za obranu šuma.. Š.L. 4-5, s.237 PDF
12Naše nizinske šume i gospodarstvo -Najsolidnija podloga gospodarskog uravnoteženja. Spremnost br. 111-112, Zagreb 1944.

nedeterminirano:
13RADOVI IZ STRUKE
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8, (IV. god. ).
 *** ŠL 1936., s. 64; 1938., s. 594; 1939., s. 245; 1940., s. 190; 1943., s. 96.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 117, 194.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846-1976., s. 250, 325, 412.
 *** ŠE 2, 1983., s. 403.
 Piškorić, O.: Portreti - Marijan Matijašević, dipl. inž. šum. i književnik (1910. -1945. ), ŠL 5-6/95., s. 211-214.
 Špoljarić, V.: 50 godina od tragične smrti - Marijan Matijašević, dipl. ing. šumarstva i književnik, glasilo "Hrvatske šume", Zagreb 1995., br. 47-48.
 Krmpotić, M.: Životopisi i djela hrvatskih književnika šumara. Katalog izložbe slika, kipova i književnih radova. Etnografski muzej, Zagreb 1996.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PIŠKORIĆ, Oskar: MARIJAN MATIJAŠEVIĆ, dipl. inž. šum. (1910-1945), ŠL 5-6/1995, s.210 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM