HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10358
ime M., Ante
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10358)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1901.
djelovao Davora /Slavonija/

 Šumarstvo je apsolvirao 1901. u prvoj generaciji studenata trogodišnje Šum. akademije u Zagrebu.
 Prema pronađenim podacima, 1901. imenovan je šum. vježbenikom kod Brodske imovne općine u Vinkovcima, gdje je službovao do 1910. u šumarijama Otok i Cerna, s time sto je 1907. g. imenovan šum. pristavom. Bio je član HSŠD.

 *** ŠL; 1901., s. 504; 1907., s. 39; 1908. Iskaz članova HSŠD (Antun).
 Borošić, J.: ŠIS., s. 3 (Ante).
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije, Vinkovci-Slav. Brod 1974., s. 538 (Antun).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM