HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10364
ime M., Ivica
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10364)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1991.
diplomirao1992.

 Sin Franje i Milice Miličević. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz visokoobrazovane obitelji: otac mu je liječnik, a majka profesorica. Obrazovao se u Sisku. Osnovnu je školu završio 1979., a srednju ekonomsku 1984.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1992. iz područja iskorišćivanja šuma s temom diplomskog rada "Privlačenje debala hrasta lužnjaka LKT 81".
 Pripravnički staž odradio je u UŠ Sisak, pa se zaposlio u Šumariji Jastrebarsko u svojstvu pomoćnika revirnika (1995. ). Nakon toga premješten je za revirnika u Šumariju Pisarovana. Sada (1997. ) je revirnik u RJ Plešivica, UŠ Karlovac.

 *** ŠL 1-2/95., s. 66.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM