HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10367
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10367)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1893.
djelovao Budimaca /Našice/

 Sin je Stjepana Matolnika, vlastelinskoga nadšumara. Šumarstvo je apsolvirao na Gospodarsko-šum. učilištu u Križevcima 1893. g.
 Prema dostupnim podacima, 1898. radio je kao šumar Vlastelinstva donjomiholjačkog sa sjedištem u Podravskoj Moslavini, gdje radi i 1908. Godine 1915., radio je u svojstvu vlastelinskoga šumara u Zagrebu, a 1917., kao upravitelj šuma prvostolnoga Kaptola zagrebačkog, imenovan je šumarnikom. U Zagrebu je živio i 1927. god.
 Bio je član HSŠD, kasnije Jugosl. šum. udruženja

1I opet lija na stablu. LRV 1898, VII, 6, s. 72-73.

 *** ŠL 1898., s. 407; 1907., s. 116, 388; 1917., s. 39.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 19.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, Zagreb 1993., s. 333.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM