HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10369
ime M., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10369)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1988.
diplomirao19. 5. 1989.

član HŠD ogranak
Nova Gradiška

1996

stručne službe

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Josipa, zanimanjem profesora. Srednjoškolski odgojno-obrazovni centar završio je god. 1983.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu 19.5.1989. s naslovom diplomskog rada "Introdukcija muflona u južnom i zapadnom Psunju" iz predmeta lovstvo.
 Godine 1995. radio je na mjestu revirnika u Šumariji Nova Kapela, UŠ Požega (od 1.10.1995. UŠ Nova Gradiška), a 1996., kao stručni suradnik za lovstvo, izabran je za predsjednika Šum. društva Nova Gradiška.
 Pred povjerenstvom HLS 23.10.1996. položio je ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 61.
 *** HŠD 1846-1996., s. 414.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GRUBEŠIĆ, Marijan: Mr. sc. Damir Matošević, ŠL 5-6/2012, s.310 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM