HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10370
ime M., Dinka
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10370)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1989.
diplomirala16. 5. 1990. Kći Vladimira i Veljke r. Car. Hrvatica, rimokatoličke vjere. Otac joj je dipl. ing. arhitekture, a majka profesorica njemačkoga jezika. Školovala se u Zagrebu: osnovnu je školu završila 1982, a srednju u Obrazovnom centru za jezike 1985. godine.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je 16.5.1990. iz područja dendrologije. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom "Značaj rododendrona kao ukrasnog bilja".
 Od 1991. g. zaposlena je u Šumarskom institutu Jastrebarsko. Radi u Odjelu za zaštitu i uzgajanje šuma, područje entomologije.

1Gračan, J., Matošević, D., 1993.: Com-mon Beech (Fagusta sylvatica LJ forest in Croatia, (Bukove šume u Hrvatskoj). Pro-ceedings of an EC Workshop, Ahrensburg 1-2 July, 1993.: 39-52.
2Matošević, D., 1993.: Pojava i štetnost hrastovih osa siskarica u našim šumama, (Occurrence of gall wasps in our oak fo-rests). Radovi 28 (1/2), SU, s. 235-246.
3Novak Agbaba, S., Liović, B., Matošević, D., 1994.: Novi fungicidi u suzbijanju pepelnice na hrastovom podmlatku, (New f ungicides in oak mildew control on young oak crop). Radovi 29 (1), SIJ, s. 37-47.
4Boris Hrašovec, Milan Pernek, Dinka Matošević, 2006: Rezultati jednogodišnjega motrenja populacija potkornjaka na širem području Risnjačkoga masiva sustavom feromonskih klopki. GŠP vol. P5 s. 337
5Matošević, D. M. Pernek, M. Županić, 2008: Fauna lisnih minera na hrastovima (Quercus spp.) u Hrvatskoj i njihova štetnost. Š.L. 11-12, s.517 pdf
6Pernek,M., D. Matošević, 2009: Bagremova muha šiškarica(Obolodiplosis robiniae) – novi štetnik bagrema i prvi nalaz parazitoidaPlatygaster robiniaeu Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.157 pdf
7Matošević,D., M.Pernek, T.Dubravac, B.Barić, 2009: Istraživanje faune lisnih minera drvenastog bilja u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.381 pdf
8Matošević, D., M. Pernek, B. Hrašovec, 2010: Prvi nalaz kestenove ose šiškarice (Drycosmus kuriphilus) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.497 pdf
9Matošević,D., M. Pernek, 2011: Strane i invazivne vrste fitofagnih kukaca u šumama Hrvatske i procjena njihove štetnosti. Š.L. 13, s.* pdf
10Matošević, Dinka, 2012: Prvi nalaz brijestove ose listarice (Aproceros leucopoda), nove invazivne vrste u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.57 pdf
11Dinka Matošević, George Melika, 2012: Raznolikost parazitoidskih kompleksa domaćih i stranih vrsta lisnih minera u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.367 pdf
12Dinka Matošević, Ivana Pajač Živković, 2013: STRANE FITOFAGNE VRSTE KUKACA I GRINJA NA DRVENASTOM BILJU U HRVATSKOJ. Š.L. 3-4, s.191 pdf
13Dimitrios N. Avtzis and Dinka Matošević, 2013: EUROPA OSVOJENA U TRENU: PRVI UVID U PRODOR I ŠIRENJE KESTENOVE OSE ŠIŠKARICE (Dryocosmus kuriphilus) U SREDIŠNJOJ EUROPI PUTEM MITOHONDRIJSKE DNK. Š.L. 7-8, s.387 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠL 1-2/95., s. 56.
 *** ŠIB, s. 11, 34, 44, 67.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GLAVAŠ, Milan: Dr. sc. Dinka Matošević, dipl. ing. šum. , ŠL 7-8/2007, s.381 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM