HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10372
ime M., Ratko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1989.
diplomirao1. 9. 1990.
karijera1. 7. 1992.Zagreb
trenutno, od HŠ Consult, Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Milana, hrvatske nacionalnosti i državljanstva. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu i srednju školu polazio je i završio u Zagrebu. Maturirao je u OC "Nikola Tesla" 1983.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1.9.1990. iz znanstvenoga područja dendrologija. Tema njegovoga diplomskog rada nosi naslov "Japanski ukrasni javor".
 Prvo zaposlenje dobiva u Šumarskoj inspekciji grada Zagreba 1.7.1992. godine, gdje i obavlja pripravnički staž. Kao specijalist za informatičku obuku i alate, 15.12.1993. prelazi u Direkciju "Hrvatskih šuma", u Informatičku službu, gdje je radio i potkraj 1997. godine.
 Osim nekoliko stručnih članaka, objavljenih u časopisu "Hrvatske šume", tijekom rada u Direkciji HŠ izvršio je grafičku obradu vise publikacija i knjiga, od kojih bilježimo: Poslovno izvješće HŠ za 1993., 1994., 1995. i 1996. godine; R. Sabadi: Švicarsko šumarstvo i prerada drveta; D. Klepac: Novi sistem uređivanja šuma i Lexicon silvestre.
 Član je HŠD. Živi u Zagrebu.

1POSLOVNO IZVJEŠĆE 1994; Hrvatske šume, Zagreb 1995. BIB
2Dani hrvatskog šumarstva; Hrvatske šume, Zagreb 1999. BIB
3GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2009. godinu; Hrvatske šume, Zagreb 2010. BIB
4Ratko Matošević, 2017: PETNAEST GODINA FSC® CERTIFIKATA U HRVATSKOJ. Š.L. 11-12, s.613 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 57.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM