HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10375
ime M., Robert
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjerski pristav
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10375)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Podaci o školovanju nisu nam poznati. Prema dostupnim podacima, 1906. g. pri državnoj šumskoj upravi Šumarskog ureda u Vinkovcima imenovan je šumarskim vježbenikom, a 1908. imenovalo ga je državno Šumsko ravnateljstvo u Zagrebu šumarskim kandidatom kod Nadšumarskog ureda u Vinkovcima, gdje je služio do 1910. godine. U svojstvu šumarskoga inženjerskoga pristava premješten je 1911. iz Vinkovaca u Glinu.
 Kao pričuvni poručnik 54. pješadijske pukovnije poginuo je 20.11.1914. na sjevernom ratištu.

 *** ŠL 1906., s. 39; 1908., s. 156; 1911., s. 116.
 *** Poginuo Mattherny Robert, kr. šum. inž. pristav. ŠL 1-2, 1915., s. 49.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije. Vinkovci - Slav. Brod 1974., s. 547.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: † Ivan König — † Otto Jurovich. — † Robert Mattherny, ŠL 1-2/1915, s.49 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM