HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10376
ime M., Robert
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10376)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1938.
diplomirao19. 6. 1939.
djelovao Nova Gradiška

 Šumarstvo je apsolvirao škol. g. 1937.-38, a diplomirao 19.6.1939. na Šum. odjelu Poljoprivredno-šum, fakulteta u Zagrebu.
 Prema dostupnim podacima, kao dnevničar Ravnateljstva šuma na Sušaku, premješten je 1941. k Odjeljenju za šumarstvo Banske vlasti u Zagrebu. Iste je godine nekoliko puta premješten, najprije kao šum. vježbenik Ravnateljstvu banovinskih šuma u Sušaku, zatim je postavljen za upravitelja državne Šumarije u Sv. Roku u Lici i premješten u Ravnateljstvo državnih šuma u Gospić. Godine 1943. premješten je k Ravnateljstvu šuma u Travnik (BiH).
 Bio je član HŠD.
 Ostali podaci nisu nam poznati.

 *** ŠL 1941., s. 42, 112, 328, 538; 1943., s. 96.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM