HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10377
ime M., Zlatko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10377)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1951.
diplomirao1952.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Đure i Zdenke r. Krsnik. Hrvatske narodnosti i državljanstva, rimokatolik. Otac mu je bio željezničar, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Turčević-Polju 1939., a osmogodišnju i V. mušku realnu gimnaziju u Zagrebu 1947. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1950.-51., a diplomirao 1952.
 Nakon diplomiranja 1952. radio je u Šumariji Hrvatska Kostajnica, a od 1953. do 1955. u Šumariji Stari Mikanovci. Preostali dio staža odradio je u Požegi: od 12.5.1955. do 28.2.1982. u šumariji, a od 1.3.1982. do 31.12.1991. u ŠG Slavonska Požega, kada odlazi u mirovinu.
 U tijeku rada u šumarstvu posebno se bavio uzgajanjem šuma. Njegovo najveće postignuće je uzgoj nasada topola u Traparima.
 Osim praktičnog rada u struci, bavio se i novinarskim radom.
 Bio je urednik "Vjesnika" djelatnika šumarstva Požege od 1973. do 1990. g. kad se list ukinuo. Za Šum. list prigodom stote obljetnice njegovog neprestanog izlaženja napisao je članak pod naslovom "Nasade topola u Troparima". Napisao je i četiri nekrologa (1985., 1990., 1993., 1995. ).
 U povodu 130. obljetnice osnutka Hrvatsko - slavonskoga šumarskog društva 1976. primio je priznanje za primjerne zasluge u radu HŠD. Godine 1978. prima Povelju od Saveza inženjera i tehničara Hrvatske kao zaslužan član. Radnički savjet ŠG Požega u 1983. dodjeljuje mu priznanje za uređivački rad na listu ŠG "Vjesnik" za 10. obljetnicu njegovoga izlaženja. Godine 1997. HŠD dodijelilo mu je, kao svome dugogodišnjem članu, Pismeno priznanje i srebrnjak Kralj Tomislav za višegodišnji rad na dobrobit šumarske struke.
 Kao umirovljenik živi u Požegi.

1Z. Kovačić, Z. Maurin, 1976: Uspijevanje euroameričkih topola u Požeškoj kotlini. Š.L. 1-2, s.19 PDF
2Maurin, Z., 1988: NEDJELJKO PUAČA, dipl. inž. šum. Š.L. 11-12, s.582 PDF
3Maurin, Z., 1990: PETAR GORUPIĆ, dipl. inž. šum. Š.L. 11-12, s.560 PDF
4Maurin, Z., 1993: MATIJA MATEŠIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 11-12, s.581 PDF
5Maurin, Z., 1995: ZVONIMIR ZDELAR, dipl. inž. šum. 1927-1995.. Š.L. 4, s.160 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 365.
 *** ŠL 3-4, 1997., s 181, 186.
 *** ŠL 5-6, 1997., s. 322.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM