HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10378
ime MAVRAČIĆ, Ladislav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10378)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1957.
diplomirao15. 7. 1958.
umro11. 2022. Prema pronađenim podacima, šumarstvo je diplomirao 15.7.1958. na Šumarskom odjelu Poljoprivredno - šumarskoga fakulteta Sveuč. u Zagrebu.
 Samo smo još pronašli podatak da je 6.6.1995. prisustvovao proslavi 50. obljetnice upisa na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, pa se može pretpostaviti da se upisao na studij odmah poslije II. svj. rata. (1945. ).

 Stojković, M.: Proslava 50. godišnjice upisa na Šum. fakultet. ŠL 11-12, 1995., s. 436.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM