HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10381
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10381)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1936.
diplomirao1937.

 Sin Josipa i Ane r. Janda. Hrvatske narodnosti i državljanstva, rimokatolik. Otac mu je bio agronom, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Novoj Gradiški 1923., a realnu gimnaziju u Sarajevu 1932. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1935.-36., a diplomirao 1937.
 Nakon diplomiranja uspio se zaposliti tek 1.1.1940. g. u Direkciji šuma Vinkovci kao šumarski vježbenik na poslovima uređivanja šuma, gdje ostaje do 15.5.1945. U to je vrijeme obavljao poslove odvodnjavanja poplavljenih područja projektiranjem kanala za ručne izvedbe.
 Poslije Vinkovaca prelazi u Oblasni odbor u Osijek, a zatim u Okružni odbor. Nedugo zatim postaje upravitelj šumske manipulacije u Našicama, a istodobno preuzima i projektiranje i građenje šumskih pruga na području Šumarije Orahovica. Nakon toga prelazi u Projektni biro za šumarstvo u Zagreb, ali ubrzo odlazi u Sušak i ondje projektira šumske ceste u Gorskom kotaru.
 Zbog pomanjkanja stručnih kadrova u BiH 1947. g., na prijedlog Saveznog ministarstva za šumarstvo u Beogradu, prelazi u Ministarstvo šuma u Sarajevo. Tu je proveo glavninu svoga radnog vijeka na projektiranju, gradnji i nadzoru šumskih komunikacija: cesta, pruga, koturača, mostova, pa i tunela. U Sarajevu je 1950. osnovan biro "Šumaprojekt" i u njemu je ing. Josip Mazanek radio sve do 1970. kada je na traženje poduzeća "Slavonska šuma" Vinkovci prešao u Osijek i preuzeo biro za projektiranje. Tu je ostao sve do odlaska u mirovinu 1.1.1980., ali i nakon toga kontaktira sa stručnjacima iz Projektnog biroa.
 G. 1959. bio je na specijalizaciji u Njemačkoj i Austriji, sto mu je pripomoglo da bude vrstan stručnjak. Kao umirovljenik živi u Osijeku.

 *** ŠN, s. 359.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM