HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10383
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10383)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1969.
diplomirao13. 7. 1970.

 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 13.7.1970. godine.
 Kako nam podatke o kretanju u službi nije dostavio, imamo samo podatak da je zaposlen u UŠ Vinkovci, kao stručni suradnik pri HAZU, u Razvojno - planskom odjelu (1995. ).

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 58.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM