HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10394
ime M., Krešimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10394)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1969.
diplomirao1970. Sin Blaža i Andre r. Petrović. Hrvatske narodnosti i državljanstva, katolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu je školu završio u rodnom Klobuku 1956., a III. gimnaziju u Sarajevu 1960. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 1970. godine.
 Nakon diplomiranja, od 1970. do 1971. bio je na radu u pilani i tvornici namještaja u Radečem u Sloveniji kao tehnički rukovoditelj. Od 1971. do 1984. bio je tehnolog i rukovoditelj radne organizacije u "Slavoniji Dl" Slavonski Brod.
 Godine 1983. dobiva zaposlenje u šumarstvu u Požegi. U UŠ Požega radi i 1997. na poslovima stručnog suradnika studija rada i vremena.
 Član je DIT, odnosno HŠD.

1Zelić, J., Međugorac, K., 2001: Ovisnost gustoće prostornog drva nekih autoktonih vrsta drveća o razdoblju prirodnog sušenja. Š.L. 5-6, s.263 pdf
2Zelić, J., Međugorac, K., 2002: Prilog poznavanju gospodarenja crvenim hrastom (Quercus borealis maxima Sarg.). Š.L. 5-6, s.287 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2/95., s. 60.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 TOMIĆ, Ivica: Krešimir Međugorac (1941 - 2008), ŠL 1-2/2009, s.116 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM