HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID104
ime B., Marko  - stariji
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. taksatora
     

                                                                IZBOR      (lugari /104)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1966.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
više obr.1996.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - specijalist

 Šum. školu u Karlovcu završio je 1966. god. Nakon završene škole zaposlio se u “Slavonskoj šumi” Osijek. Radi u Stručnim službana UŠP Osijek.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM