HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10401
ime M., Mihajlo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10401)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1964.
diplomirao23. 9. 1965.
karijera15. 9. 1966.Šumarija Delnice

 Sin Dragutina i Marije r. Strnad. Hrvat. Otac mu je bio službenik na željeznici, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u rodnome mjestu 1956., a srednju u Virovitici, maturiravši na realnoj gimnaziji 1960.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 23.9.1965. godine.
 Nakon diplomiranja najprije odlazi na odsluženje vojnog roka. Prvo zaposlenje dobiva u Srednjoj šumarskoj školi u Delnicama 15.9.1966., gdje kao nastavnik predaje nekoliko stručnih predmeta: iskorišćivanje šuma, tehnologiju drveta, Šumsko strojarstvo, geodeziju i dr. Poslije dvije godine provedene u školi, 1.11.1969. prelazi u ŠG Delnice, u Šumariju Crni Lug, na radno mjesto referenta za uzgajanje šuma. Godine 1971. prelazi u RZ Zajedničke službe za referenta mehanizacije, a 1974. vraća se u Crni Lug, preuzevši mjesto upravitelja šumarije. Tu dužnost obavlja deset godina. Slijedi povratak u Delnice u RZ, gdje radi na poslovima referenta za uzgajanje šuma.
 Usporedo s reorganizacijom šumarstva 1.5.1985. dipl. ing. Mihajlo Merle napušta Gorski kotar i ŠG Delnice te prelazi u ŠG "Istra" Buzet, dobivši radno mjesto zamjenika upravitelja Šumarije Opatija. Na toj dužnosti ostaje do 1993., kad preuzima mjesto upravitelja šumarije. U jesen 1995. imenovan je stručnim suradnikom za iskorišćivanje šuma, a u ljeto 1997. preuzima radno mjesto rukovoditelja plana UŠ Buzet.
 Član je HŠD. Živi u Viškovu kod Rijeke.

 *** ŠL 1-2/95., s. 69.
 *** Posl. izvješće 1995., "HŠ", s. 65.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KULIĆ - MATIJEVIĆ, Blaženka: Mihajlo Merle (1941-2001), ŠL 7-8/2002, s.433 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM