HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10403
ime M., Darko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10403)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1992.
diplomirao10. 6. 1993.

član HŠD ogranak
Nova Gradiška

1996

Šumarija Stara Gradiška

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Milanov. Otac mu je zanimanjem električar, a majka domaćica. Srednju školu završio je 1984. godine.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 10.6.1993. s naslovom diplomskog rada "Vrste drveća u G. j. Dotršćina, NPŠO Zagreb", znanstvenoga područja uređivanje šuma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM