HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10404
ime M., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1969.
diplomirao5. 3. 1970.
karijera6. 8. 1970.šumarija Samobor

 Sin Milana i Milke r. Perković. Hrvat, hrvatskoga državljanstva, katoličke vjeroispovijesti. Otac mu je bio radnik, a majka domaćica. I osnovnu i srednju školu završio je u Sisku. Maturirao je na Realnoj gimnaziji "Vladimir Majder" 1961. godine.
 Studirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 5.3.1970.
 Prvo zaposlenje u državnoj službi dobio je u ŠG Zagreb - Šumarija Samobor (6.8.1970.). Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža imenovan je referentom za uzgajanje šuma pri istoj šumariji. Kad je provedena reorganizacija šumarstva 1988., premješten je u OOUR za uzgajanje šuma Zagreb na radno mjesto tehničkog rukovoditelja. Osnivanjem JP "Hrvatske šume" - UŠ Zagreb, vraća se na radno mjesto upravitelja Šumarije Samobor, na kojoj se dužnosti nalazio i početkom 1998. godine.
 Član je HŠD. Živi u Samoboru.

 Klepac, D.: Šumsko bogatstvo Samobora. Zagreb 1992., s. 6, 17, 18.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 64.
 *** Poslovno izvješće 1995., "HŠ", s. 62.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM