HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10405
ime M., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10405)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1959.
diplomirao27. 5. 1961.
karijera20. 6. 1961.Gospić
djelovao Gospić, Šumarija Otočacupravitelj
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Ivana i Josipe r. Dasović. Hrvat, rimokatoličke vjere. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u rodnom Mušaluku 1946., a realnu gimnaziju u Gospiću 1954. godine.
 Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Šumarskom odjelu. Apsolvirao je škol. g. 1958.-59., a diplomirao je na već osamostaljenom Šumarskom fakultetu 27.5.1961. godine.
 Cijeli svoj radni vijek proveo je u Lici, u ŠG Gospić, odnosno UŠ Gospić i područnim šumarijama. Prvo zaposlenje dobiva u Odjelu za uređivanje šuma ŠG Gospić 20.6.1961. g. Nakon nešto skraćenog pripravničkog staža imenovan je pomoćnikom taksatora. Najduže radi u Šumariji Otočac, najprije kao referent za uzgoj šuma (25.3.1962.-20.5.1963.), a zatim kao upravitelj šumarije (21.5.1963.-31.12.1984.).
 Reorganizacijom šumarstva i osnivanjem ŠG "Lika" Gospić najprije radi u OOUR za iskorišćivanje šuma Vrhovine, kao interni kontrolor (1.1.1985.-30.9.1985.), a zatim u RZ Zajedničke službe kao rukovoditelj za šumske prometnice (1.10.1985.-20.8.1990.).
 Osnivanje JP "Hrvatske šume" - UŠ Gospić dipl. ing. Stjepana Mesića zatječe na radnome mjestu internoga kontrolora s koje dužnosti 1.1.1991. prima mjesto opunomoćenika za UŠ Gospić. Kad je imenovan direktor uprave, 1.11.1991. vraća se na dužnost upravitelja Šumarije Otočac, vršeći ujedno i dužnost savjetnika u upravi šuma. Od 1.8.1992. oslobođen je dužnosti upravitelja šumarije obavljajući samo poslove savjetnika upravitelja UŠ Gospić, na kojoj se dužnosti nalazio i početkom 1998.
 Za svoj samoprijegoran rad primio je vise priznanja i nagrada, mahom na razini radne organizacije.
 Posljednjih godina bavi se i lovstvom. Za potrebe UŠ Gospić izradio je prvu lovnogospodarsku osnovu za državno lovište "Srednji Velebit" (1995.-96.-2004.-05. ).
 Bio je suradnik Šum. lista i Lov. vjesnika.
 Član je HŠD. Živi u Otočcu.

1Mesić, S., 1970: Neki problemi formiranja dohotka i uspostavljanja samopravnih odnosa u grani šumarstva zbog postojanja rente.. Š.L. 3-4, s.112 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM