HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10409
ime M., Rudolf
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10409)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1936.

 Šumarstvo je apsolvirao 1935.-36. na Šum. odsjeku PŠF u Zemunu. Podatak o godini diplomiranja nismo pronašli.
 God. 1953. radio je u ŠG Split. Škol. g. 1957.-58. bio je honorarni nastavnik na Šum. školi za krš u Splitu iz iskorišćivanja šuma, a od 1.10.1958., bio je stalni nastavnik iz predmeta iskorišćivanje šuma, kraški pašnjaci i lovstvo. Objavljivao je radove uglavnom iz područja smolarenja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM