HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10411
ime M., Tomislav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10411)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1986.ZagrebPoljoprivredno-drvarski centar
apsolvirao1995.ŠF Zagreb
diplomirao5. 11. 1996.ŠF Zagreb
karijera1. 12. 1996.UŠ ZagrebOdjel za uređivanje šuma
1. 12. 1997.Šumarija Velika Goricarevirnik
2003.Šumarija Zagrebrevirnik, zamjenik upravitelja
2007.Šumarsko savjetodavna službaNačelnika Odjela za šumskogospodarske planove, uzgoj i zaštitu šuma
2011.UŠP Zagrebtaksator, str. sur. za privatne šume
trenutno, od1. 6. 2014.Savjetodavna službaviši kordinator za šumsku infrastrukturu i programe gospodarenja

član HŠD ogranak
Zagreb

2011

Savjetodavna

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin redovitoga sveuč. profesora Šumarskoga fakulteta u Zagrebu Šime Meštrovića i majke Ljubice Meštrović, r. Bezak, dipl. ing. šumarstva. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu. Maturirao je u Poljoprivredno-drvarskom centru Zagreb 1986. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao student radio je na uređivanju šuma u Lici. Diplomirao je na Šumarskom odjelu 5. 11. 1996. godine iz znanstvenoga područja uređivanje šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Način izmjere, obrada podataka i opis sastojina za GJ Zapadna Mazinska planina".
 Po završetku studija prvo zaposlenje dobiva u UŠ Zagreb (01.12.1996.). Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža, kojeg je proveo u taksaciji, premješten je u Šumariju Velika Gorica gdje je proveo šest godina obnašajući poslove revirnika u G.J. Turopoljski Lug te G.J. Vukomeričke Gorice. Potom provodi četiri godine u Šumariji Zagreb, tri kao revirnik u G.J. Markuševačka Gora, te godinu dana na radnome mjestu zamjenika Upravitelja Šumarije Zagreb.


Godine 2007. zapošljava se u Šumarskoj savjetodavnoj službi na mjestu Načelnika Odjela za šumskogospodarske planove, uzgoj i zaštitu šuma.


Nakon ukidanja Šumarske savjetodavne službe 2011. godine biva premješten u H.Š. UŠP Zagreb na radno mjesto pomočnik taksatora. 2012. godine dobiva promaknuće na radno mjesto stručni suradnik za privatne šuma UŠP Zagreb.


01.06.2014. godine zapošljava se u Savjetodavnoj službi kao viši kordinator za šumsku infrastrukturu i programe gospodarenja gdije radi i danas. ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM