HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10414
ime M., Dražen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1995.
diplomirao1996.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1998

Šumarija Vinkovci

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Vladimira i Irene r. Mikloš. Hrvatske narodnosti i državljanstva, rimokatolik. Otac mu je dipl. veterinar, a pokojna majka (1931.-1994. ) bila je profesorica glazbe. Osnovnu i srednju naobrazbu stekao je u rodnim Vinkovcima: osnovnu je školu završio 1982., a SC "Ruđer Bošković" - građevinski smjer - 1986. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 1996. iz područja lovstva. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Usporedba dviju metoda ocjenjivanja rogovlja srnjaka".
 U tijeku studija bio je dvije godine demonstrator na kolegiju lovstvo, a kao predstavnik studenata šumarstva Hrvatske osvojio je prvo mjesto u gađanju glinenih golubova na međunarodnom natjecanju "Kupa dekana" (natjecanje studenata šumarstva Europe) u Brnu (1996. ). Bio je i aktivan sudionik prve akcije hvatanja dabra (Casior fiber L. ) u Bavarskoj i ponovnog unošenja u porječja Hrvatske (1996. ) pod vodstvom dr. sc. M. Grubešića.
 Sudionik je međunarodnih izložbi lovačkih trofeja u Zagrebu (1995. ) i Budimpešti (1996. ). Ovlašteni je ocjenjivač lovačkih trofeja i predavač-ispitivač (na lovačkim seminarima) HLS iz biologije divljaci, povijesti lovstva i lovnoga zakonodavstva.
 Zaposlen je kao pripravnik -revirnik u Šumariji Vrbanja, UŠ Vinkovci.
 Član je HŠD i HLS.

 Grubešić, M.: Metz - prvi student strijelac. LV 5, 1996., Zagreb, s. 43.
 Grubešić, M.: Dabar se vratio u Hrvatsku. LV 6, 1996., Zagreb, s. 17-19.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM