HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10415
ime M., Zlatko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10415)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1995.
diplomirao30. 10. 1996.

 Sin Franje, zanimanjem mehaničara i majke domaćice. Srednju školu završio je godine 1990.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 30.10.1996., obranivši diplomski rad s naslovom "Kretanje drvnih zaliha prirasta i etata u Šumariji Našice tijekom posljednjih 30 godina", iz znanstvenoga područja uređivanje šuma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM