HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10422
ime M., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski nadzornik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10422)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1925.
diplomirao17. 6. 1925. Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1924.-25, a diplomirao 17.6.1925. godine.
 U struci se zaposlio 15.7.1925. i radi do 6.11.1925. pri Taksacijskom odsjeku Direkcije šuma u Sarajevu. Nakon pauze nastavlja rad 6.7.1926. pri Šum. upravi u Beogradu. Stručni je ispit položio 1928. u Beogradu. Godine 1929. premješten je kao Šum. inženjer Generalnoj direkciji šuma u Beogradu, a 1932. imenovan je Šumarskim visim pristavom pri Odjeljenju za Šumarstvo Ministarstva šuma i rudnika te iste godine premješten Šum. odsjeku Banske uprave u Sarajevu. U Direkciju šuma Sarajevo premješten je 1934. i tu je 1935. g. unaprijeđen za Šum. savjetnika. Godine 1939. premješten je u Prometnu upravu Državnih Šumskih željeznica u Zavidovići (BiH), a 1941. unaprijeđen je za Šum. nadzornika. U Odjel za Šumarstvo Ministarstva šuma i ruda u Zagrebu premješten je 1942. godine.
 Odlikovan je Ordenom Jugosl. krune 5. reda (1939. )

1, 1925: Velika ekskurzija slušača VIII. semestra.. Š.L. 7, s.443 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1925., s. 553, 768; 1926., 615; 1928., 385: 1929., 301; 1932., s. 643; 1933., s. 83; 1934., s. 416, 532; 1935., s. 416, 479, 533; 1938., s. 656; 1939., 265; 1940., s. 50; 1941., s. 539; 1942., s. 128.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 64, 98.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 181.
 *** ŠN, s. 355.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976., s. 412.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: 50 godina projektnog biroa Šumarstva i drvne industrije – projektnog biroa “Palmotićeva 45” u Zagrebu (1954–2004), ŠL 1-2/2005, s.87 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM