HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10427
ime M., Bartol
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10427)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1936.
diplomirao10. 10. 1938.
djelovao Trebinje /BiH/

 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu škol. g. 1935.-36., a diplomirao 10.10.1938.
 Pronašli smo samo podatak da je prema odluci Ministarstva narodnoga gospodarstva, Glavnog ravnateljstva za šumarstvo u Zagrebu bio ovlašteni inženjer za obavljanje slobodne inženjerske prakse iz šumarske struke na području NDH sa sjedištem u Karlovcu (1943. ).
 Bio je član Jug. šum. udruženja, kasnije HŠD, od 1939. godine.

 *** ŠL 1939, s. 257; 1943., s. 164.
 *** ŠN, s. 359.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM