HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10430
ime M., Mate
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10430)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1961.
diplomirao1962.

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Valentina i Marije r. Bokulić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz seljačko - radničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Josipdolu 1945., a srednju Šumarsku u Karlovcu 1953. god.
 Studirao je šumarstvo na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1962. godine.
 Od 1.9.1953. do 30.9.1957. radio je kao šumarski tehničar u šumarijama Josipdol, Gomirje i Ogulin. Nakon toga redovan je student na Šumarskom fakultetu u Zagrebu od 1.10.1957. do 30.6.1962. g.
 Nakon diplomiranja 1.8.1962. zaposlio se u ŠG Ogulin na poslovima upravitelja Šumarije Jasenak i Josipdol, a od 1.11.1967. do 31.12.1973. na mjestu je sefa Tehničkog odjela ŠG Ogulin. Od 1.1.1974. do 15.10.1977. savjetnik je u Privrednoj komori Zagreb, a od 15.10.1977. do 1990. glavni je direktor ŠG Zagreb. Od 1.1.1991. upravitelj je UŠ Zagreb. Danom 1.1.1997. odlazi u mirovinu.
 Član je HŠD koje mu je 1997. dodijelilo Pismeno priznanje i Srebrnjak Kralj Tomislav za višegodišnji rad na dobrobit šumarske struke.

 *** ŠL 1-2/95., s. 64.
 *** Poslovno izvješće 1995., "HŠ", s. 6
 *** HŠD 1846-1996., s. 317.
 *** ŠL 1997., s. 322.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM