HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10431
ime M., Bogomir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1951.
diplomirao26. 5. 1952.
karijera Rijeka Sin Josipa i Jelice r. Čop. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio trgovac, a majka domaćica. Osnovnu i građansku srednju školu polazio je u Delnicama, a gimnaziju u Senju, maturiravši 1947. godine.
 Studij šumarstva upisao je na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu. Apsolvirao je škol. g. 1950.-51., a diplomirao na Šumarskom odjelu - biološkoga smjera 26.5.1952.
 Prvo zaposlenje u državnoj službi dobiva odmah nakon diplomiranja u ŠG "Viševica" Rijeka. Tijekom 1952. kraće je vrijeme radio u Šumariji Delnice, potom u Šumariji Gerovo (1953. ) i u Šumariji Vrbovsko (1953.-1955. ). Od 1955. do 1960. upravitelj je Šumarije Jablanac, čije su se površine prostirale od mora, od pojasa submediteranske vegetacije, do subalpske bukve i bujnih smrekovih šuma vrsne zone Velebita.
 Reorganizacijom šumarstva i osnivanjem ŠG Senj, narednih 20 godina proveo je u Senju (1960.-1980. ). U RZ Zajedničke službe najprije je sef Odjela za iskorišćivanje šuma, pa sef Odjela za uzgajanje šuma i konačno, i najduže, radio je u Odjelu za plan i analizu. Posljednje tri godine (1977.-1980. ) rukovodio je u Senju komercijalnim poslovima gospodarstva.
 Po vlastitom htijenju 1980. g. sa službom prelazi u ŠG Zagreb na dužnost direktora OOUR-a "Hortikultura", baveći se održavanjem gradskih zelenih površina (parkova) i izvođenjem hortikulturnih radova za potrebe grada Zagreba. Posljednju godinu aktivne službe (1987. ) urednik je internog informativnoga glasila gospodarstva. Sa navršenih 60 godina života 1988. odlazi u mirovinu.
 Bio je aktivan član Saveza DIT, odnosno HŠD.
 Još od studentskih dana aktivan je planinar i jedan od utemeljitelja Planinarskoga društva Sveučilišta "Velebit" u Zagrebu. U slobodno vrijeme aktivne službe bavio se planinarstvom. Zavoljevši Senj, jedan dio godine provodi na moru, a drugi u Zagrebu, često putuje u SAD, odsjedavši kod rodbine u Seattlu.

 *** ŠN, s. 365.
 *** HŠD 1846-1996., s. 279.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara..., s. 208, 229.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM