HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10434
ime M., Drago
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10434)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1960.
diplomirao1961. Sin Andrije i Marice r. Barkić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu polazio u Mostaru i završio je 1940., a Srednju šumarsku školu za krš u Splitu, gdje je maturirao 1952. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1959.-60., a diplomirao je 1961. godine.
 U struci je počeo raditi kao šumarski tehničar u BiH - u šumskim upravama Livno, Tomislavgrad i Široki Brijeg. Tu je proveo tri godine.
 Nakon diplomiranja, kao dipl. ing. šumarstva radio Je tri godine na mjestu upravitelja Šumarije Prozor, zatim kao referent u Jablanici i Direkciji šuma Mostar do 1968. Tada prelazi u Hrvatsku: od 1968. radi u Šumariji Đulovac, bivše Miokovićevo, kao referent, a zatim i upravitelj šumarije od 1.8.1985. do 1990. godine.
 Nakon reorganizacije šumarstva, radi u JP "Hrvatske šume" UŠ Bjelovar u svojstvu upravitelja šumarije Daruvar.
 Od 1979. do 1985. radio je i kao šumarski i lovni inspektor za općine Daruvar i Pakrac. Radio je volonterski i kao predsjednik Lovačkog saveza Daruvar i predavao lovačkim pripravnicima predmet Gospodarenje lovištem prije polaganja lovačkog ispita.

 *** ŠN, s. 373, 567.
 *** ŠL 1-2/95., s. 62.
 *** Posl. izvješće 1995., "HŠ", s. 61.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Bakarić, Darko: DRAGO MIHIĆ (1932–2012), ŠL 11-12/2012, s.659 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM