HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10438
ime M., Ante
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10438)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1939.
diplomirao19. 6. 1940.
djelovao Metković

 Šumarstvo je apsolvirao 1938.-39., a diplomirao 19.6.1940. na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta Sveuč. u Zagrebu.
 Prema dostupnim podacima, postavljen je 1940. g. za šum. vježbenika kod Ispostave Banske vlasti, Pododsjek za šumarstvo u Splitu, a 1941. premješten je kao šum. vježbenik Kotarskom načelstvu u Hvaru, zatim za upravitelja Državne šumarije u Žepču, pa je 1942. premješten ravnateljstvu šuma u Travnik. Ostali podaci o njemu nisu nam poznati.
 Bio je član HŠD.

 *** ŠL 1941., s. 16, 113, 404; 1942., s. 270.
 *** ŠN, s. 360.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM