HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10439
ime M., Vjekoslav
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10439)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1912.
djelovao Zagreb

 Šumarstvo je studirao na Kraljevskoj šumarskoj akademiji prislonjenoj uz Mudroslovni fakultet u Zagrebu u trajanju od osam semestara. Apsolvirao je škol. g. 1911.-1912.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 4
 *** ŠN, s. 103.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM