HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10440
ime MIKAN, Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen19. 3. 1945.Draganić
srednje obr.1964.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1968.
diplomirao1969.
umro18. 9. 2001. Sin Petra i Barbare r. Fok. Hrvat, katolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Draganiću 1960., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1964. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu. Diplomirao je 1969. godine.
 Od 1970. do 1972. bio je zaposlen u ŠG Karlovac, a nakon toga radio je do 1979. u Šumarskom institutu Jastrebarsko. Tada prelazi za upravitelja šumarija Krašić - Jastrebarsko i na tome mjestu ostaje do 1990. g. Tada je raspoređen na radno mjesto referenta za uzgoj u JP "Hrvatske šume" UŠ Karlovac, a nakon toga radi kao stručni suradnik za građevinarstvo i investicije u Proizvodnom odjelu iste uprave šuma.
 Sudjelovao je na kongresu IUFRO i na vise stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.

 *** ŠL 1-2/95., s. 65.
 *** ŠIM, s. 118.
 *** Šum. škola Karlovac, Karlovac 1997., s. 84, 132.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 TONKOVIĆ, Mladen: Josip Mikan, dipl. ing. šum. (1945 - 2001), ŠL 11-12/2001, s.682 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM