HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10442
ime M., Adam
zvanje
zanimanje     
šumarski ing
     


lokacija

apsolvirao1916.
djelovao Lađevca

 Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1915.-1916.
 Šum. vježbenikom imenovan je 1918. kod Ogulinske imovne općine, zatim (1919. ) radi kao vlastelinski šum. pristav i šum. inženjerski pristav. Od 1919. do 1921. upravitelj je Šumarije Nijemci, gdje je 1920. imenovan šumarskim inženjerom. Godine 1923. upravitelj je Šumarije Rujevac. Iste godine postavljen je za upravitelja Kotarske šumarije I banske imovne općine u Gvozdu (tada Vrginmost), ali i odmah premješten za upravitelja Šumske uprave u Županji. God. 1927. premješten je Direkciji šuma Vinkovci, gdje se nalazio i 1938. godine.
 Bio je član JŠU.
 Ostali podaci nisu nam poznati.

 *** ŠL 1918., s. 95; 1919., s. 55; 1920., s. 163; 1922., s. 761; 1923., s. 256, 312, 569; 1927., s. 266, 545; 1928., s. 455.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 4.
 *** ŠN, s. 104.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šum. jugoist. Slavonije, Vinkovci-Slav. Brod 1974., s. 547, 551.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM