HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10446
ime MIKIĆ, Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10446)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen4. 9. 1961.Bosanska Dubica /BiH/
apsolvirao1985.
diplomirao23. 6. 1986.
umro23. 1. 2023. Sin Juraja i Ankice. Hrvatske narodnosti i državljanstva. Osnovnu je školu pohađao u Hrvatskoj Dubici, a gimnaziju u Bosanskoj Dubici, na kojoj maturira 1980. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomira na Šumarskom odjelu 23.6.1986. godine.
 Nakon diplomiranja zapošljava se u RO "Šipad - Kozara OOUR Šumarstvo Bos. Dubica, najprije kao pripravnik, a zatim na raznim poslovima, sve do rukovoditelja Uzgoja i zaštite šuma, te upravitelja JUR "Gradnja". Sudionik je Domovinskog rata, tijekom kojega je obnašao niz odgovornih dužnosti, a kao najznačajniju spominjemo dužnost zapovjednika Treće bojne 17. Domobranske pukovnije Sunja. Po činu je poručnik pješaštva. Za svoj rad vise je puta pohvaljivan.
 U šumarskoj struci ponovno se zaposlio u UŠ Sisak, u Šumariji Hrv. Kostajnica, na radnome mjestu revirnika.
 Nositelj je Spomenice Domovinskog rata 1990.-1993. i Medalje "Oluja 95". Predsjednik Republike Hrvatske Dr. Franjo Tuđman, u povodu Dana državnosti, odlikovao ga je "Redom hrvatskoga pletera".

 Božić, Z:. Odlikovani šumarski stručnjaci - Željko Mikić. Šum. list 11-12, 1996., s. 539.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ROŽIĆ, Zvonko: Željko Mikić, dipl. inž. šum., ŠL 11-12/1996, s.539 PDF
 PEJNOVIĆ, Tihomir: Sjećanje na Željka Mikića, dipl. ing. šum. (1961.–2023.), ŠL 3-4/2023, s.199 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM