HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10447
ime M., Ivan  - st.
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10447)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1983.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1984.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1962.
diplomirao1963.

 Sin Ilije i Marice r. Majnarić. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu je školu završio u Velikoj kod Požege, a gimnaziju u Ogulinu.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu i diplomirao 1963. godine.
 Zaposlio se 1963. u ŠG "Garjevica" Kutina. Nakon dvije godine provedene u upravi i Šumariji Kutina, 12, 5 godina radio je kao upravitelj Mehanizacije Kutina. Nakon toga radi kao referent za eksploataciju šuma u ŠG "Josip Kozarac" u Novoj Gradiški. Osnivanjem OUR-a radi na istom radnome mjestu u OOUR-u Iskorišćivanje šuma Novska, sve do 1.1.1991. kad je postavljen na mjesto upravivitelja Šumarije Kutina. Dana 16.1.1992. raspoređen je na mjesto stručnog suradnika u UŠ Zagreb, gdje ostaje do 1.7.1993. g. kada je postavljeni za savjetnika u uredu upravitelja UŠ Zagreb, na kojem se mjestu nalazi i u vrijeme bilježenja podataka (1997. ).
 Za rad na takmičenju šumara sjekača dobio je priznanje Narodne tehnike Hrvatske.

 *** ŠL 1-2/95., s. 64.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM