HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10450
ime MIKLIĆ, Boris
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10450)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen13. 10. 1950.Rijeka
apsolvirao1975.
diplomirao21. 4. 1976.
karijera1. 6. 1976.ŠG Senj
1. 4. 1984.OOUR iskorišćivanje Novi Vinodolskipomoćnik direktora
1991.Šumarija Novi Vinodolskiupravitelj
2006.UŠP Senjsavjetnik
umirovljen2014.
umro20. 6. 2017. Sin Cvjetka i Marije r. Gašparović. Hrvat, rimokatoličke vjeroispovijesti. Otac mu je bio elektrotehničar, a majka domaćica. Osnovnu je školu polazio i završio u Triblju 1965., a srednju Šumarsku školu u Delnicama 1969. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč u Zagrebu. Diplomirao je na Šumsko-biološkom odjelu 21.4.1976.
 Nakon diplomiranja prvo zaposlenje dobio je 1.6.1976. u ŠG Senj, u Odjelu za uređivanje šuma. Po završetku pripravničkoga staža i odsluženju vojnog roka nastavlja rad na uređivanju šuma sve do 31.3.1984. g. Kad je osnovano Goransko-primorsko ŠG Delnice, 1.4.1984. imenovan je pomoćnikom direktora OOUR-a za iskorišćivanje šuma Novi Vinodolski, a osnivanjem JP "Hrvatske šume" postaje upraviteljem Šumarije Novi Vinodolski UŠ Senj. Na toj se dužnosti nalazi do 2006. godine. Od 2006. do mirovine 2014. godine savjetnik je u Uredu voditelja Uprave šuma podružnice Senj.
 Ovlašteni je inženjer šumarstva i ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
 Uz članstvo u HŠD-u, ogranak Senj, bio je predsjednik LD "Medviđak" Drivenik i član Izvrsnog odbora Lovačkog saveza Županije primorsko-goranske. Pred komisijom HLS 11.12.1996. položio je ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja.

 *** ŠL 1-2/95., s. 68.
 *** Poslovno izvješće 1995., "HŠ", s. 64.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM