HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10453
ime M., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10453)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1921.
diplomirao8. 6. 1923.
karijera29. 7. 1923.Ogulin

 Šumarstvo je započeo studirati na Šumarskoj akademiji u Zagrebu, ali kako je ona prerasla nakon I. sv. rata u Gospodarsko-šumarski fakultet, apsolvirao je na Šumarskom odjelu novoga fakulteta škol. g. 1920.-21. Diplomirao je 8.6.1923. godine.
 U vojnoj službi bio je nešto manje od dvije i pol godine.
 Prvo zaposlenje dobiva 29.7.1923. g. kod gospodarstvenoga ureda Ogulinske imovne općine u Ogulinu. Poslije toga radio je 1925. u Senju, pa je premješten u Brinje. Državni stručni ispit položio je u Beogradu 1926. god.
 Iste je godine postavljen za upravitelja Šumske uprave u Jasenovcu, premješten za kotarskoga šumarskog referenta u Vrbovskom i kao šumarski nadinženjer postavljen je za upravitelja Šumske uprave Jamena u Moroviću, Direkcija šuma Vinkovci, gdje je radio do 1932. g.
 Prema pronađenim podacima, godine 1933. radio je kao šumarski savjetnik i upravitelj Šumske uprave u Ilidži, Direkcija šuma Sarajevo. Od 1937. do 1941. radio je kao šumarski savjetnik kod Direkcije šuma u Tuzli (BiH). Tada je premješten za upravitelja Šumarije "česma" Križevačke imovne općine u Bjelovaru, a 1942., u svojstvu šum. nadzornika Ravnateljstvu šuma u Bjelovaru, gdje se nalazio i 1943. godine.
 Bio je član JŠU, kasnije HŠD, a zabilježena je njegova prisutnost društvenoj skupštini u Zagrebu 1946. godine.
 Odlikovan je Ordenom Sv. Save 4. reda (1939. )

1ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA I DRVNA INDUSTRIJA u NR Hrvatskoj 1939., 1947.-1954. godine; ZAVOD ZA STATISTIKU NR HRVATSKE, ZAGREB 1955. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1923., s. 570; 1924., s. 100; 1925., s. 266; 1926., s. 615, 666; 1937., s. 42, 269; 1940., s 50, 328; 1941., 404; 1942., s. 335; 1943., s. 24.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 46, 96.
 *** ŠN, s. 353.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šum. jugoist. Slavonije, Vinkovci-Slav. Brod 1974., s. 547, 552.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM