HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10455
ime M., Vladimir
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer, viši šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10455)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1901.

 Šumarstvo je studirao na netom otvorenoj Šumarskoj akademiji u Zagrebu, koja je bila u sastavu Mudroslovnog fakulteta i trajala šest semestara. Apsolvirao je 1901. godine. U hrvatskom šumarstvu je radio od 13.7.1902. Stručni ispit za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva položio je u Zagrebu 1904. godine.
 Prema nepotpunim podacima, 1912. imenovan je nadšumarom i upraviteljem šuma u Kotarskom uredu u Gradačcu (BiH), 1923. premješten je, kao upravitelj Šumarije Slunjske imovne općine u Karlovcu, za Šum. nadzornika kod Kotarske oblasti u Karlovcu. Iste je godine premješten za upravitelja Šumarije Đurđevačke imovne općine u Pitomači. Za Šum. nadsavjetnika unaprijeđen je 1925.
 Godine 1931. premješten je, kao kotarski Šumarski referent u Samoboru, za upravitelja Šumarije Križevačke imovne općine u Kloštar - Ivaniću, gdje se nalazi kao visi Šum. savjetnik i upravitelj Šumarije do umirovljenja 1938. g.

 *** ŠL 1912., s. 241; 1923., s. 187, 381; 1925., s. 343; 1931., s. 146; 1938., s. 463.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 3, 70, 86.
 *** ŠN, s. 101.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM