HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10456
ime M., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10456)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1954.
diplomirao1955.

član HŠD ogranak
Karlovac

11.06.1960

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Stjepana i Ane r. Okičić. Hrvat, katolik. Seljačkog je porijekla. Osnovnu je Školu završio u Vodostaju 1941., a Realnu mušku gimnaziju u Karlovcu 1949. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1953.-54., a diplomirao 1955.
 Nakon diplomiranja zaposlio se 1956. g. u Drvnoj industriji Karlovac na poslovima iskorišćivanja šuma. Godine 1960. počeo je raditi u ŠG Karlovac na poslovima komercijalnog direktora. Na tom se mjestu zadržao do 1985. g. kada je prešao na mjesto potpredsjednika SOUR-a Šumarstva i drvne industrije Karlovac. Godine 1990, vraća se u ŠG Karlovac na mjesto savjetnika, a 1991. obnaša dužnost sefa proizvodnje. Od 1992. nalazi se na mjestu pomoćnika upravitelja UŠ Karlovac.
 Član je HŠD, koje mu je dodijelilo Pismeno priznanje i Srebrnjak Kralj Tomislav za višegodišnji rad na dobrobit Šumarske struke.

 *** ŠN, s. 368.
 *** ŠL 1-2/95., s. 65.
 Perić, N.: Svi rakovački maturanti 1882-1995., Karlovac 1995., s. 40, 207.
 *** ŠL 1997., s. 322.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM