HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10458
ime M., Mirko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10458)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1960.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1965.
diplomirao1966.
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Karlovac

27.06.1966

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Pavke r. Romac. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz poljodjelske obitelji. Osnovnu je školu završio u Semeljcima 1956., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 1966. g. iz područja šumske komunikacije.
 Nakon završenog fakulteta, zaposlio se kao inženjer pripravnik na Žumberku u ŠG Karlovac, Šumarija Krašić. Poslije dvije godine pripravničkog staža bio je pet godina poslovođa, a zatim sedam godina upravitelj Šumarije Krašić. Poslije toga pet je godina radio u Privrednoj komori Karlovac kao tajnik grupacijskog vijeća šumarstva i drvne industrije. Sedam godina radio je u drvnoj industriji - Impregnacija Mahično Karlovac.
 Nakon reorganizacije šumarstva, 1991. vratio se u UŠ Karlovac gdje je radio i 1997. kao komercijalist prodaje i nabave.
 Za doprinos razvoju šumarstva dobio je vise priznanja i nagrada u općini Jastrebarsko.
 Kao sudionik Domovinskog rata, primio je spomenicu.
 Član je HŠD.

1Tomić, Ivica, 2006: Lazar Vujić (1932–2006). Š.L. 5-6, s.290 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2/95., s. 66.
 *** Šum. škola Karlovac, Karlovac 1997., s. 82, 132.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM