HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10463
ime M., Nenad
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1987.
diplomirao16. 3. 1988. Sin Drage. Hrvat. I otac i majka su mu inženjeri. Žive u Zagrebu. Srednju školu završio je u Zagrebu škol. g. 1983.-83. i odmah se upisao na Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 16.3.1988. nakon sto je napisao i obranio diplomski rad pod naslovom "Morfološke karakteristike nekih vrsta ariša i mogućnosti vegetativnog razmnožavanja".
 U hrvatskom šumarstvu nije zaposlen (1995. ).

1Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H. i Miler, N., 1988: Što se može dogoditi?. Š.L. 7-8, s.367 PDF
2Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., Miler, N., 1989: Replika na članak dipl. ing. D. Bedžule »Vrijeme za eksperimente je isteklo«. Š.L. 9-10, s.488 PDF
3Rudolf Sabadi, Ankica Krznar, Hranislav Jakovac, Nenad Miler, 1990: Općekorisne funkcije šuma i problem njihova vrednovanja u razvoju narodnog gospodarstva. GŠP vol. 26 s. 461
4Proceedings of IUFRO 1990, 8: 3: 04 Subject Area, (u suradnji). XIX World Congress, 190-197, Montreal 1990.
5Općekorisne funkcije šuma i problem njihova vrednovanja u razvoju narodnog gospodarstva. Izlaganje na Savjetovanju u Drveniku, Glasnik za šum. pokuse 26, 1990., Zagreb, s. 461-470.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠIB, s. 53, 54, 67.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM