HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10464
ime MILETIĆ, Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen7. 2. 1926.Prvča /Nova Gradiška/
apsolvirao1949.
diplomirao2. 12. 1952.
karijera Nova Gradiška
umro31. 12. 1997.Zagreb Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obitelji poljodjelaca. Gimnaziju je završio u Novoj Gradiški.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu škol. g. 1948.-49., a diplomirao 2.12.1952. god. na Šumsko-gospodarskom odjelu.
 Prema nepotpunim podacima, prvo zaposlenje dobiva u novogradiškoj taksaciji. Slijedi službovanje u šumarni Pleternica, a nakon osnivanja ŠG Slavonska Požega, premješten je u upravu gospodarstva, najprije na poslove referenta za uzgoj i zaštitu šuma, a potom za rukovoditelja Odjela za uzgoj i zaštitu šuma. Na tome radnome mjestu dočekao je i mirovinu 1983. g.
 Specijalizirajući zaštitu šuma na poslijediplomskom studiju u Zagrebu, posebno se bavio štetnom entomofaunom Požeštine. "Bio je vrstan dijagnostičar, a posebice poznavatelj svijeta insekata. Preparira i opisuje najznačajnije šumske insekte ovog kraja, a osniva i entomološku zbirku... Stekavši glas uglednog šumarskog stručnjaka svojom marljivošću, pedantnošću i ljubavlju za šumarstvo, postao je uzor mlađim i starijim kolegama", (I. Tomić, 1998. ).
 Objavio je nekoliko stručnih i popularnih članaka u "Vjesniku" ŠG Slavonska Požega. Kao amater bavio se fotografijom i glazbom, redovno prateći Požeški tamburaški festival. U slobodno vrijeme bavio se i pčelarstvom.
 Umro je u Zagrebu na Silvestrovo 1997.-u 72. godini života. Pokopan je na zagrebačkom groblju Miroševac. Bio je dugogodišnji član HŠD.

 *** ŠN, s. 363.
 Tomić, I.: In memoriam. Josip Miletić, dipl. ing. šum. (1926. -1997. ). ŠL 1-2, 1998., s. 126-127.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 TOMIĆ, Ivica: Josip Miletić, dipl. inž. šum. (1926 - 1997), ŠL 1-2/1998, s.126 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM