HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10466
ime M., Šime
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1930.
diplomirao22. 6. 1932.
djelovao Bijeljina /BiH/

 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu škol. g. 1929.-30., a diplomirao 22.6.1932. g.
 Prema pronađenim podacima, 1939. postavljen je za šum. pristava kod Šum. uprave Gajnice (BiH). Već 1940. premješten je k Ravnateljstvu banovinskih šuma na Sušaku, 1941. za šumarskog ravnatelja kod Ravnateljstva šuma Otočke imovne općine u Otočcu, 1942. za šum. višeg pristava kod Ravnateljstva šuma u Gospiću, pa iste godine za upravitelja Šumarije "Dubrava" u Otočcu, gdje se nalazio i 1943. godine.
 Pronašli smo i podatak da je 1952. radio u ŠG Osijek.
 Bio je član HŠD.

 *** ŠL 1939., s. 396; 1940., s. 610; 1941., s. 326; 1942., s. 218, 270; 1943., s. 24; 1952., s. 74.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 7.
 *** ŠN, s. 356.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM