HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10468
ime MILETIĆ, Žarko
zvanje
zanimanje     
dr. šumarskih znanosti, redovni Sveuč. profesor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10468)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen31. 3. 1891.Sisak
apsolvirao1913.
doktorirao1927.
umro10. 11. 1968.Beograd /Srbija/ Završivši gimnaziju u Zagrebu, studirao je na četverogodišnjoj Šum. akademiji. Apsolvirao je 1913.
 Od 1913. do 1918. god. službovao je u Mađarskoj (Lipto - Ujvar - Tatra). Državni ispit položio je u Budimpešti. Od 1919. do 1921. god. bio je upravitelj Šumarije u Dragancima kraj Bjelovara. Od 1921. do 1927. god. radio je kao sef taksacije kod Direkcije šuma u Zagrebu.
 Godine 1927. postaje doktor šumarskih znanosti. Od 1927. do 1939. radi kao inspektor i načelnik u Ministarstvu šuma i rudnika, s prekidom od dvije godine (1931.-1933. ) kada je obavljao dužnost inspektora pri Šumarskom odsjeku Banske uprave u Nisu, a od 1939. do 1945. godine pomoćnik je ministra. Od 1951. redovni je profesor na Šumarskom fakultetu u Beogradu.
 Godine 1925. bio je ekspert Reparacijske komisije u Parizu, a 1935. ekspert pri Mješovitom izabranom sudu u Neuchatelu, u Švicarskoj (sekvestracija šuma veleposjeda Thurn i Taxis u Gorskom kotaru).
 Dopisni je član JAZU (1951. ).
 Bio je odličan stručnjak i znanstveni radnik na području uređivanja šuma. Odlikovan je Ordenom Sv. Save 5. reda (1923. ), Ordenom Belog orla 5. reda (1934. ) i bugarskim Ordenom Sv. Aleksandra 3. reda (1937. ).

1Dr. Erik Hägglund, obradio: Žarko Miletić, kr. šum. inž. pristav, 1918: Hidroliza celuloze i drva.. Š.L. 5-6, s.122 PDF
2Ing. Miletić (Zagreb), 1922: O sitnim proredama. Š.L. 2, s.57 PDF
3Ing. Miletić (Zagreb), 1922: Ideja potrajnosti u nauci o uređivanju šuma. Š.L. 5, s.314 PDF
4Ing. Žarko Miletić — Ing. Milan Marinović (Zagreb), 1922: Izgradnja šumskih prometila. Š.L. 10, s.662 PDF
5Ing. Miletić, 1923: Dr. Nenadić: Računanje vrijednosti šuma i šumska statika. Š.L. 7, s.443 PDF
6Ing. Miletić Žarko, 1924: Uredjivanja državnih šuma. Š.L. 4, s.163 PDF
7Ing Miletić, 1924: Jovan Cvijić : Balkansko poluostrvo i južnoslozemlje. Š.L. 4, s.201 PDF
8Ing Miletić, 1924: Kostantin Jireček: Istorija Srba Beograd 1923. 4. s. Š.L. 6, s.313 PDF
9Ing Miletić, 1924: Ing Dr Leo Tschermak : Waldordung. Š.L. 8, s.419 PDF
10Ing. Žarko Miletić (Zagreb), 1925: Državne šume Hrvatske, Slavonije i Vojvodine pred Reparacionom komisijom u Parizu.. Š.L. 4, s.237 PDF
11Dinamika pokreta i razvoja dobnih razreda pravilne visoke šume. Pola stoljeća šumarstva, Zagreb 1926.
12
13PRAKTIČNO UREĐIVANJE ŠUMA; NOVINSKA ŠTAMPARIJA, ZAGREB 1926. BIB
14Ing. Žarko Miletić [Zagreb], 1926: O kontrolnim metodama uređivanja preborne šume.. Š.L. 3, s.167 PDF
15La Foret du Karst boise. Le Karst Tougoslave, Zagreb, 1928., s. 74-84.
16Dr Žarko Miletić, 1928: Šuma visokoga krša. Š.L. 8-9, s.329 PDF
17Šuma visokog krša. Ibid., 1928., s. 329-339.
18Dr. Ž. Miletić, 1929: Dr. Röhrl: Geschichtliche Entwicklung der Vorrast und Zuwachsmethoden.. Š.L. 8, s.345 PDF
19Dr. Ž. Miletić, 1929: Dr. J. Kostier: Kapitalismus und Forstwirtschaft.. Š.L. 12, s.505 PDF
20Istraživanja o strukturi bukovih sastojina karaktera prašume; Šumarski list, Zagreb 1930. BIB
21Dr. Ž. Miletić, 1930: Istraživanja o strukturi bukovih sastojina karaktera prašume.. Š.L. 1, s.2 PDF
22Dr. Ž. Miletić, 1930: Dr. Ugrenović: Zakoni i propisi o šumama i pilanama.. Š.L. 4, s.185 PDF
23Dr. Ž. Miletić, 1930: Dr. Christof Wagner: Lehrbuch der theoretischen Forsteinrichtung.. Š.L. 6, s.292 PDF
24Dr. Ž. Miletić, 1930: Dr. Dannecker Karl: Der Plenterwald einst und jetzt.. Š.L. 8, s.385 PDF
25Dr. Ž. Miletić, 1930: Gospodarsko značenje sastojina karaktera prašume i postupak s njima.. Š.L. 12, s.495 PDF
26KVALIFIKACIJA DRVETA; ŠUMARSKI LIST, ZAGREB 1931. BIB
27Dr. Ž. Miletić, 1931: Kvalifikacija drveta.. Š.L. 4, s.178 PDF
28Dr. Ž. Miletić, 1931: Pol Gemeling: Veliki ekonomisti.. Š.L. 4, s.190 PDF
29Dr. Ž. Miletić, 1931: L. Pardé: Traité pratique d´Aménagement des Forets.. Š.L. 6, s.277 PDF
30Dr. Ž. Miletić, 1931: Inž. Miodrag Novaković: Racionalizacija (naučna organizacija rada).. Š.L. 6, s.279 PDF
31Dr. Ž. Miletić, 1931: Smrekova prašuma binomske strukture na Vel. Vitorozi.. Š.L. 7, s.305 PDF
32Dr. Ž. Miletić, 1931: Dr. K. M. Müller: Aufbau, Wuchs und Verjüngung Südosteuropäiseher Urwälder.. Š.L. 7, s.328 PDF
33Dr. Ž. Miletić, 1931: Nâvrh instrukce pro lesni hospodârské zarizeni v podniku čsl. statni lesy a statky (Projekat instrukcije za uređivanje šum. gosp. u čslov. šumama i dobrima).. Š.L. 7, s.335 PDF
34OPŠTI POGLED NA ŠUMARSTVO MORAVSKE BANOVINE; ZADRUŽNA ŠTAMPARIJA, ZAGREB 1932. BIB
35Dr. Ž. Miletić ., 1932: A. Schaeffer, A. Gazin i A. D´Alverny: Sapinieres.. Š.L. 2, s.118 PDF
36Dr. Ž. Miletić, 1932: Upliv nadmorske visine na apsolutni broj stabala bukve.. Š.L. 3, s.143 PDF
37Dr. Ž. Miletić, 1932: V. Stojanov: Prilog proučavanju bukovih šuma u centralnom Balkanu.. Š.L. 7, s.430 PDF
38Žarko Miletić, 1933: Servitutna prava bivših vojno-krajiških komuniteta u držav. šumama.. Š.L. 1, s.3 PDF
39
40Dr. Z. Miletić, 1937: Savremeni problemi uprave državnih šuma.(ćir.). Š.L. 9, s.501 PDF
41Osnovi uređivanja prebirne šume, knj. I i II, Beograd, 1950. i 1951.
42OSNOVI UREĐIVANJA PREBIRNE ŠUME; POLJOPRIVREDNO IZDAVAČKO PREDUZEĆE, BEOGRAD 1950. BIB
43Ophodnja i podmladno razdoblje kod postepene (oplodne) šeće. Glasnik Šumarskog fakulteta u Beogradu, 1952., br. 5.
44Struktura i prinos teoretske normalne prebirne šume, Had JAZU, 1952., knj. 289.
45Daljnja istraživanja prenosne snage i teorijske normalne prebirne sastojine. Ibid., 1953., br. 6.
46Uređivanje šuma, knj. I i II, Beograd, 1954. i 1958.
47UREĐIVANJE ŠUMA; NAUČNA KNJIGA, BEOGRAD 1954. BIB
48UREĐIVANJE ŠUMA; NAUČNA KNJIGA, BEOGRAD 1958. BIB
49Analiza nekih metoda za određivanje zapreminskog prirasta prebirne sastojine. Glas. Šum. fakulteta u Bgdu, 1959., br. 16.
50Prilog metodici ocene zrelosti za šeću stabala u prebirnoi šumi. Ibid., 1961., br. 25.
51Uticaj precnika secive zrelosti na prirast (proizvodnju) prebirne sastojine. Ibid., 1968., br. 34.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1914., s. 44; 1918., s. 138; 1919., s. 116, 134; 1920., s. 292; 1921., s. 208; 1923., s. 175, 253; 1925., s. 266, 342; 1926., s. 341; 1927., s. 433; 1928., s. 47, 157; 1930., s. 154; 1931., s. 149; 1933., s. 83, 283; 1934., s. 73, 414, 417, 453; 1936., s. 211, 503; 1937., s. 695; 1938., s. 532; 1939., s. 325; 1952., s. 338-340.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 4, 30, 82.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 57. 66. 87, 124, 125, 138, 144, 170, 200, 211, 250.
 *** ŠN, s. 103, 160, 301, 593.
 Klepac, D.: Uređivanje šuma. Zagreb 1965., s. 21, 22, 35, 119, 125, 150, 202, 248, 306, 307, 327.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846-1976., s. 32, 50, 83, 95, 150, 155-158, 190, 191, 247, 275, 306, 323, 341, 376, 388, 413.
 *** ŠE 2, 1983., s. 417.
 *** HŠD 1846-1996., s. 169, 173, 179, 186, 205, 395.
 Klepac, D.: Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 9, 117, 120, 121, 124, 214, 217, 230.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Milojković, D.: Žarko Miletić, ŠL 5-6/1969, s.221 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM