HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10469
ime M., Ante
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10469)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1970.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1974.
diplomirao7. 7. 1975.

član HŠD ogranak
Požega

1975

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva Sin Šimunov, Hrvat. Otac mu je bio lugar, a majka domaćica. Srednju Šumarsku školu završio je u Karlovcu 1970. godine i odmah se upisao na studij šumarstva na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 7.7.1975. godine.
 Zaposlen je u UŠ Požega, u Odjelu za uređivanje šuma, kojemu je rukovoditelj (1995. ).

1Najvirt, Ž., A. Miličević, Š. Meštrović, 2008: Areal hrasta oštrike (Quercus coccifera l.) u zapadnom dijelu poluotoka Pelješca. Š.L. 5-6, s.253 pdf
2Puača, B., Ž. Najvirt, A. Miličević, 2011: Neke pedološko-florističke i gospodarske značajke šumskih sastojina na lokalitetu Otmanov Vis (Slavonija). Š.L. 3-4, s.161 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM