HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10474
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10474)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1933.
diplomirao10. 3. 1936.
djelovao Gospić

 Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol. g. 1932.-33., a diplomirao 10.3.1936.
 Državni stručni ispit položio je 1939. pa je kao Šum. vježbenik premješten od Direkcije šuma na Sušaku k Šumariji Plitvički Ljeskovac, gdje je 1940. postavljen za Šum. pristava i upravitelja Šumarije. God. 1941. premješten je Ravnateljstvu drž. šuma u Gospiću, a 1942. postavljen je za upravitelja Šumarije u Gospiću i premješten ravnateljstvu šuma u Bjelovar u svojstvu Šum. pristava. U 1944. ponovo je u službi pri Ravnateljstvu šuma u Gospiću.
 Ostali podaci nisu nam poznati.
 Bio je član HŠD.

 *** ŠL 1939., s. 410, 714; 1941., s. 329; 1942., s. 219, 269; 1944., s. 76.
 *** ŠN, s. 357.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM