HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10476
ime M., Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10476)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1978.
diplomirao1979.

 Sin Martina i Barbare r. Rukavina. Hrvat, katolik. Potječe iz obitelji KV radnika: majka mu je kuharica, a otac bravar. Školovao se u Gospiću: osnovnu je školu završio 1970., a maturirao na gimnaziji u Gospiću 1974. g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 1979. godine.
 Rad u struci započeo je u Gospiću kao samostalni taksator. U ŠG "Lika" radio je od 1979. do 1983., a 1983, prelazi u RO "Šumarstvo na kršu" Gospić i upravitelj je Šumarije Gospić. Uslijedilo je radno mjesto sefa Odjela za uređivanje šuma (1984. ) i tehničkog direktora OOUR-a za iskorišćivanje šuma Gospić (1985. ). Od 1986. do 1990. bio je stručni suradnik pripreme rada u ŠG "Lika" Gospić.
 Nakon reorganizacije šumarstva, od 1991. do 1993. radio je u JP "Hrvatske šume" u svojstvu rukovoditelja Proizvodnog odjela UŠ Gospić. Od 1993. radi u Direkciji "HŠ" Zagreb na mjestu stručnoga suradnika Službe za proizvodnju. Od 1.7.1995. rukovoditelj je Komercijalne službe Direkcije.
 Član je HŠD, ogranak Gospić. Živi u Zagrebu.

 *** ŠL 1-2/95., s. 57.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 5.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM