HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10479
ime M., Dragan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10479)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1995.
diplomirao26. 8. 1996.

član HŠD ogranak
Gospić

1999

Stručna služba

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Bože, hrvatskog je državljanstva. Roditelji su mu službenici.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 26.8.1996. god. s naslovom diplomskog rada "Štetnici češera obične jele (Abies alba Mili. ) na području Like", znanstvenog područja zaštita šuma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM